4.1.13.Rekabet Gücü Analizi

Rekabet gücü analizi, rekabet araştırması üzerine oturur. Araştırmada işlenen konuların performans göstergeleri belirlenir, oranlanır. Rekabet gücü analizi yapılırken her türlü rekabet göstergelerine bakılır. Kabul gören ulusal ve uluslararası göstergeler değerlendirilir. Var olan göstergeler yerel yönetime uyarlanır, ortak sıralanan pek çok faktörün mukayese edilmesi ile ortaya çıkarılır: her faktöre (1-10) arası puan verilerek yerel idare açısından motor güçler tespit edilir. Yüksek puan alan ölçütlere devam edilirken, az puan alanlar güçlendirilmeye çalışılır.

Rekabet gücü yalnızca rekabet alanlarını belirlemek, göstergelerle ortaya koymakla olmaz. Bilimsel nitelikli araştırma yol ve yöntemlerinden yararlanılır. Burada önemli olan mukayese yapabilmek, ileride-geride olunan durumları tespit etmektir. Stratejik plan yapılırken üretilen analizlerden yararlanılır.

Rekabet gücü analizini bir strateji belgesi olarak hazırlamak da mümkündür. Böyle yapılacaksa SWOT, ÇEVRE ANALİZLERİ vb. yöntemler kullanılır, arama konferansları yapılır. Gelecek tartışmaları yapılır.

Hangi usulle yapılırsa yapılsın rekabet gücü analizinde yerelin coğrafyası, kenti, varlıkları, alan veya sektörleri hesaba katılmalı, değerlendirilmelidir.