4.1.5.Eksen Analizi

Yerel yönetimlerin yaptığı gelişim planlarında, temel nokta eksenler olmaktadır. Bu nedenle eksen tespiti ve ona bağlı olarak alan / sektör tespiti yapılır. Eksenler planın oturacağı zemindir. Eksenler üst plan eksenleri (temaları) ile bağlantılı olarak onların uzantısı (açılımı) imiş gibi hazırlanır. Bu bağ kurulduğu takdirde eksen yerine oturmuş sayılır. Üzerine diğer gelecek kurguları oturur.

Eksen analizi yapabilmek için ‘’eksen’’ kavramını tanımlamak gerekir. Planlama dilinde “eksen’’ bir merkez etrafında gelişmeyi ifade eder. Yerelde birden fazla gelişim merkezi bulunabilir. Eksenler nasıl ortaya çıkarılır? Buna bakalım.

  1. 2. Önceki stratejik planda belirlenen eksenler 3. Katılımcı ve paydaşların görüşleri 4. Sahada yapılan anketlerle ortaya çıkan görüşler, eğilimler 5. Arama toplantılarında ortaya konan görüş ve tespitler 6. Akil Adamların ortak kararı ve öncelik sıralaması. Sözünü ettiğimiz çalışmalar karışık ve uzun görünse de uygulamada kolay netice alınır. Hatta yerel yönetim plan yönetimi bunlardan bir kısmını kullanarak da eksen belirleyebilir.

Eksenleri belirlemenin en etkin yolu, paydaş ve akil adamların katıldığı arama toplantılarında uygulanan delfi anketi yoluyla sonuç almaktır. Belirlenen eksenlerin yerel yönetim gelecek tasarımları olan vizyon, misyon, ilçe-değer, ortak paydalar, kaynak- potansiyeller ile çapraz sorgulanarak tutarlılık sağlanması yapılır.Yine eksenler planın alan, alt alanları ile mukayeseli şekilde tablolaştırılarak uyum sağlanır.

Eksenler planın amaç- hedef- stratejiler ile çapraz sorgulaması yapılarak kapsayıcılığı, doğruluğu ve tutarlılığı ölçülür. Görülüyor ki eksenler bir yandan planlamanın temelini oluştururken, bir yandan da önceliklerin ve stratejilerin belirlenmesinde rol oynar. Eksenler planın görünen yüzleridir. Öte yandan amaç ve hedeflerin belirlenmesinde rol oynayarak uygulamanın yönünü çizer.