4.1.2. Konular Analizi

Konular analizi onu besleyen kaynaklara dayalı analiz edilir. Konu kaynaklar belirlendikten sonra, konu kavramına giren hususlar, başlıklar şeklinde kaynak yerleri gösterilerek tablo hâlinde yazılır. Tablodaki konular (ekzel) yardımıyla a’dan z’ye ve çapraz sorgusu yapılarak listenir. Alanlara ayrılır

Alan kapsamındaki kurum kuruluşlardan gelen bilgiler konu başlıklarına ayrıştırılır

Yerel yönetim mevzuatında yönetimin yerine getireceği zorunlu görevler ve ikinci derecedeki görevler sıralanarak başlıklara dönüştürülür. Yerel hizmetler konu başlıkları halinde sıralanır. Alanlara ayrılır. Kaynaklardan gelen konular tabloda birleştirilir. Çapraz sorgusu yapılır. Böylece yerelin uğraştığı konular ortaya çıkar Yerelin gelişiminde, önünde incelenmesi-araştırılması gereken her alan “konu” başlıklı ele alınır. İncelemeler sonucu konu başlıkları tespit edilir. Alanlara ayrılır

Yerel yönetimlerin uğraştığı konuların birbirinden farklı olması çok doğaldır. Coğrafya, toplum, birikim, şartlar, kaynaklar, talepler yerelden yerele, zamandan zamana değişir. Bir önceki planın meşgul olduğu konular ile bir sonrakininki değişebilir. Bu nedenle planlama sürecinin safhalarında konular çıkabilir. Karşılaşılan her konu değerli bulunmalı, ona planlama açısından bakılmalıdır.

Yerel yönetim konularını işlemek isterken önce bütüne bakar, sonra seçime geçer. Yerel yönetimden her görevi yerine getirmesi beklenemez. Seçim yapmak zorundadır. Stratejik planın da istediği budur. Planlamada “konular ve sorunlar” arasında tutarlık bulunur. Plancı bu tutarlılığı analiz eder ve tabloda gösterir.