3.1.5.Kurum Görüşleri Almak

Yukarıda sözü edilen kurumsal tarama, kurumun mevcut yapısı ve varlıkları üzerinde yapılan faaliyettir. Kurum görüşü almak ise plan yapılırken ihtiyaç duyulan veri-bilgilerin temini çalışmasıdır. Planın istediği veribilgiler kurumda hazır olmayabilir. O zaman bir program dahilinde istenir.

Yerel yönetim planı yapılırken kurumları; kurumlar, belediyeler, odameslek kuruluşları, STK’lar, özel sektör ve dış kurumlar diye ayrım yapmak görüş almada işimizi kolaylaştırır.

Kurumlara bakalım. Yerel alanlarda yer alan, hizmet eden, görev ve sorumluluğu bulunan kurumlar.

 • Yerel yönetimin iç kurumları
 • Yerel yönetime bağlı, ilgili kurumlar
 • Yerel yönetim alanında birinci derecede bilgisine ihtiyaç duyulan
 • kurum-kuruluşlar
 • Yerel yönetim alanında ikinci derecede bilgisine ihtiyaç duyulan
 • kurum-kuruluşlar
 • İl kurumları
 • İlçe kurumları
 • Bölge kurumları
 • Merkeze bağlı kurumlar
 • İktisadi Kurumlar
 • Bağımsız Kurumlar

Belediyelere bakalım. Plan yapan Büyükşehir Belediyesi ise il içindeki bütün belediyeleri görerek görüş alma yoluna gidilmelidir. Sıralama şöyle olur.

 1. 2. Belde belediyeleri 3. Belediyelere bağlı kurum-kuruluşlar 4. Belediyelerin yararlanacağı diğer yerel yönetimler

Kurum görüşleri planlanan usullerle istenir. Tablo, form, anket gibi hazırlanan formatlarla isteneceği gibi, konu başlıkları verilerek de istenebilir. Her kurum için geçerli formatlar üzerinden veri-bilgi alınması hâlinde, planda yararlanmak kolaylaşır. Aksi hâlde gelenleri ayıklamak, uyumlulaştırmak zor olur.

Kurum görüşleri resmi yazı ile istenir. Belge haricinde bilgisayar ortamında da gönderilmesi istenir. Planlamanın devam eden süreçlerinde ihtiyaç duyulan her türlü bilgi-belgeler kurumdan istenir. Ayrıca, bir format hazırlanarak kurumundan belli konularda incelemearaştırma- çalışma yapması istenir. Elde edilen bilgiler planın ilgili yerlerinde kullanılır. Kurumlardan daha çok mevcut durum, planlama, proje, sorun-çözüm bilgileri istenir. Zaten plan yapılırken ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkar.

Sivil Toplum kuruluşlarına bakalım. Yerel yönetim sınırları içinde (il-ilçe-belediye) hizmet ve faaliyet yürüten örgütlü sivil toplum ile sivil toplum kurumlarının paydaş olarak görüşleri alınmalıdır.

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Platformlar
 • Sendikalar
 • Kooperatifler
 • Sivil inisiyatifler
 • Sivil oluşumlar
 • Birlikler
 • Yurtiçi STK temsilcilikleri
 • Yurtdışı STK temsilcilikler