2.3.11.Stratejik Planlama Modeli

Stratejik planlama çalışmaları uzun ve yorucu çaba gerektirir. Literatürde  planın neden yapılması gerektiği uzun uzun anlatılır ancak nasıl yapılması  gerektiği anlatılmaz. Literatürde ortak bir plan yapım modeli bulunmamaktadır.  Planlama modeli bir aygıtın kullanma kılavuzu gibidir.

Uygulamada stratejik plan çerçevesi aşağı yukarı aynıdır. Planları özgün  ve farklı kılan içeriğidir. Stratejik planların ortak bir modelle yapılması, birbirine  benzeme, taklit etme, kopyalama riskini taşır. Kurum dışına yaptırılan  planlarda bu tehlike daha fazladır.

Kamuda ve yerelde stratejik plan birikimi yeni oluşmaktadır. Bu nedenle  yerel yönetimler kendi deneylerinden yola çıkarak plan yapmaları hâlinde  zorlanacaklardır. Yerel yönetimlere özgü plan yapım modeli üzerinden çalışmak  işlerini kolaylaştıracaktır.

Stratejik planın hazırlanmasında planlama modelinin önceden belirlenmesi  planın sağlıklı şekilde yapılmasını sağlar. Stratejik plan yapımı da bu  modelin içinin doldurulması eylemidir.  Plan yapıcılar modele değişik isimler verirler. Adı ne olursa olsun, kendisi  bir akış diyagramı (şeması)’nı ifade eder.

Stratejik planlama modeli, plan yapıcısına çerçeve sunar. Plancı önünü  görerek akış şemasını izleyerek planı oluşturur.  Yol haritası veya reçete niteliğinde tam bir stratejik planlama modeli  sunmak yanlış olur. Şimdiye kadar tasarlanan modeller, kurumsal veya işletme  mantığına dayalı çalışmalar olmuştur.

Nitekim DPT stratejik plan modeline girmemiş, gelecek dokümanlarının  hazırlanmasını öne çıkarmıştır. Ama nasıl yapılacağı, nasıl bir yol izleneceği,  nasıl ilişki kurulacağına değinmemiştir.

Uygulamada yerel yönetimlerin farklı olduğu, kurumsal niteliğinin ya nında esasen alan yönettikleri bir gerçektir. Bu nedenle temel amaçlarının  alanın gelişmesi, alanda mekânsal gelişmelerin sağlanması olduğu apaçık  ortadır. Netice olarak yaptıkları planlar stratejik gelişim planı olacaktır. Bu  yönüyle kurumsal planlardan tamamen farklıdır.

Yerel yönetimlerin yürüttüğü alanda mekânsal gelişim, sektörel gelişim,  yaşam kalitesini geliştirme, yönetsel faaliyetler yer almaktadır. Planında  bütün yüzlere cevap vermesi stratejik planların yapımı farklı kılacaktır.  Sunduğumuz model, yapılan yerel olan stratejik gelişim planları ile yerel  yönetimlerin kurumsal stratejik planlarının süzgecinden geçirilen, uygulama  kabiliyeti olan pratik, yol gösterici bir modeldir.