2.3.10.Plan Yapımı Projesi

Stratejik plan belli zaman aralığında başlayan kaynak kullanan veri-bilgi  üreten ekip çalışması yapan ve sonuç alan disiplinli bir çalışmadır. Yani bir  proje çalışmasıdır.

Proje yapılırken, girdiler: yönetim faaliyetleri, yapım süreçleri, iş akış  şeması, yol haritası, tasarımı, temel unsurlardır. Çıktılar ise plan raporu ve  ekleridir. Plan yapımına proje çalışması olarak baktığımızda karşımıza üç  aşamalı süreç çıkar.

Plan hazırlığı yapma  Plan süreçlerini yönetme  Plan içeriği oluşturma  Proje yapımı için gerekli olan faaliyet ve çalışmalar plan yapımı içinde gereklidir. Plan yapımını proje gibi görürsek hazırlıklı, verimli, disiplinli çalışırız.

Temel hedefimiz başladığımız işi bitirmek olur. Stratejik plan yazımında  temel isteğimiz budur.  Proje yapımında en hassas konu, projenin disiplin içinde yürümesi, proje  döngüsü ile amaca ulaşılmasıdır. Proje çarkı dişlilerinden birinin aksaması  hâlinde planlamanın yürümeyeceğinin bilinmesidir.  Proje, akış içinde yürüdüğünde maliyet ve verimlilik açısından sorun  yaşanmayacaktır. Planların zamanda bitmemesi halinde yönetim sorumludur  ve bedeline katlanmalıdır.