2.3.8.İş Ve Görev Tanımı

İş ve görev tanımı stratejik plan yapıcıların pusulası niteliğindedir. Elinde  iş tanımı olmayan plancı ne yapacağını bilemez, yol alamaz.  İş-görev tanımı açık, net, anlaşılır, yoruma gerek kalmayacak şekilde yazılmalıdır.  İş görev tanımları, plan yöneticisi ve planlama ekibi ile birlikte  hazırlamalıdır.

Daha kolay anlaşılsın diye konuyu şöyle açabiliriz: Planlama örgütünde  yer alan birimlerin yapacaklarına iş tanımı denir. O birim için görevlilerin  yapacaklarına görev tanımı denmektedir.

İş-görev tanımı iki yönlü hazırlanmalıdır.  1. İş tanımı. Planlamada görev alan birimlerin, rol ve sorumluluğu, yapacağı  görevler tabloda yazılmalıdır.  2. Görev tanımı. Birimlerin içinde rol ve sorumluluk alan görevlilerin  hangi işi nasıl yapacakları işlerin tanımlanmasıdır. Daha ayrıntılı söylemek  gerekirse, her görevlinin görevleri, yapacakları çalışmalar, yerine  kimin görev alacağı tek tek yazılmalıdır.

Kurumsal görev ve sorumluluklar ile çalışanların iş-görev tabloları yardımcı  olmak amacıyla hazırlanmıştır.

İş-görev tanımı hazırlandıktan sonra ilgili kurullara/kurumlara kişilere  yazılı verilir. Görev alan kurumlar ve kişiler sorumluluklarını eksiksiz yerine  getirir.