Akil Adamlar Nedir?

Akil adamlar insanlığın bulduğu, vazgeçemediği en güçlü karar  alma, mesele, problem çözme yoludur. Ülkeler gelişme düzeyi ne  olursa olsun bu yöntemi kullanmaktadır.

Akil adamlar deyimi kültürümüzde var olan, hâlen Batı kültüründe  sıkça kullanılan, danışma kurulu için kullanılmaktadır. İnsanların  akıllarını birleştirerek duygulardan uzak mantıklı çözüm  bulma yönetimine akil adamlar yolu diyoruz. Akil adamlar kurumun,  bölgenin, hatta ülkenin sorunlarını çözecek kapasitede sık  başvurulan bir çözüm aracıdır.

Akil adamlar bir araya gelir ve netice alır. Burada dikkat edilecek  hususlar.

  • Doğru insanlar
  • Doğru yer
  • Doğru zamanlama 
  • Doğru problem 

Ortaya koymaktır. Gerisi kendiliğinden gelecek sonuçlardır.  Her yörenin veya bölgenin akil adamlar deneyimi var. Bu yolu  deneyen yerlerin daha ileride oldukları gözlenmektedir. Yerel kalkınmasını  başarmış yerlerin sıralamasına bakıldığında aşağıdaki  hususları tespit ederiz:

  1. Aralarında bir lider ekseninde yol aramak ortak akıl kullanmak.  Tek aklın yetmediğine inanarak ortak akılla çözüm aramak.  Sahiplik. Şahsi çıkarı yerine toplumun ortak geleceğine sahip  çıkacak önderler oldukça gelişme sağlanır.
  2. ortak zemine her zaman ihtiyaç vardır.

Akil adamlar ortak zeminde buluşarak her konuyu ortak akılla  çözerler. Kapıları kapatmak, iletişimi kesmek anlamına gelen ‘’hayır‘’  demezler. Ortak menfaatlerde buluşurlar.