2.3.7.12.Plan Bürosu

Plan için kurulan ofis- büro, plan bürosu görevini yapar.