2.3.7.11.Bilgi İşlem

İlgili bölümde anlatıldığından burada değinilmemiştir.