2.3.7.10.Akil Adamlar

Stratejik plan örgütü içinde ciddi adamları anlatan danışma kurulu ayrıca  kurulmalıdır. Tıpkı danışma kurulunda olduğu gibi belli aralıklar ve belirli  konular etrafında akil adamlar toplanarak plana katkı sağlanmalıdır.  Uygulamada akil adamlar daha çok eğilim belirleme ve strateji oluşturma  işinde çalışırlar. En fazla 40-50 kişiden oluşması önerilmektedir. Bu  kişilerin yerel idare alanını çok iyi bilen, sahasında uzman kişiler olmaları  gerekir.

Akil adamlar arama toplantılarında yer alır. Akil adamlar grubu planlama  sürecinde kendisinden beklenen konular hakkında görüş alışverişinde  bulunmak için toplanır. Toplantı gündemi tartışmaya açılır. İstenirse akil  kişiler alt grup oluşturarak bundan sonraki çalışmalarını sürdürebilir. Her  grup tarafından ortaya konan değerlendirmeler bir araya getirebilir. Sonra  tek metne dönüştürülür. Akil adamların değerlendirme ve önerileri öncellikle  dikkate alınır. Plan kararlarını nihai olarak vermede, gelişme, önceliklerini  belirlemede ve strateji oluşturmada akil adamlar yöntemi kullanılır.  Bu yönteme göre planlama sürecinde üretilen bütün veri- bilgi- gelecek  dokümanları kesin görülmeyerek akil adamların tartışma ve görüşmelerine  açılır.

Akil adamlar nihai olarak belirleyici olur. Verdikleri karar ve değerlendirmeler  planın esasını oluşturur.

Akil adamların seçimi, kararları kadar önemli bir olaydır. Bu nedenle yerelde  akil adamlar seçilirken aşağıdaki kriterlere uyulmalıdır.  Kişi olarak yerelde yaşayan, eğitimli, aydın, saygın olması  Stratejik alanda yer alan kurumların en üst düzey yöneticisi olması  İl- İlçe-belediyenin stratejik alanlarını biliyor, iş-meslek olarak uğraşıyor  olması

Tümünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcisi olması  Üzerine eğilen, inceleme- araştırma yapan, yazı yazan kişilerin olması  Basının yetkili, temsil eden basın mensuplarından olması  Yukarıdaki kriterlere uyan ortalama 50-100 arası insan belirlenir. Katılımcılar  aynı zamanda Akil kurum adına katılacaklarından yerelin temsili  de gerçekleşir.