2.3.7.9.Bilim Kurulu

Danışma kurulu planın teknik yönüyle ilgilenmez. Bu yönle ilgilenecek  görüş ve önerilerine başvurulacak bilim kurulu oluşturulur. Genelde üniversitelerden  veya plan deneyimi olan uzmanlardan oluşur. Bilim kurulunun  üye sayısı fazla olmamalıdır.

Plan yapımının, özellikle gelecek dokümanlarının hazırlanmasında bilim  kurulu devreye girmelidir. Planlamanın her aşamasında, belli aralıklarla  toplanır. Kendisi doğrudan bilgi aktaracağı gibi kurula ulaşan bilgiler üzerin  de çalışır.

Bilim kurulu.

  • Planın planlama tekniklerine uygun yapılıp yapılmadığı
  • Veri-bilgilerin yeterli olup olmadığı
  • Veri-bilgilerin plana yansıtılıp yansıtılmadığı
  • Plandaki çelişkilerin giderilmesi
  • Önceliklerin belirlenmesi
  • Üst ve ilgili planlarla uyumu
  • Planın gelecek tasarımı
  • Eylem planı hazırlama
  • Performans planı hazırlama
  • Plan yazım dili

Gibi konularda görüş-destek-öneri-eleştiride bulunur. Plan yapılırken  bilim kurulunun notları dikkate alınır.