2.3.7.8.Danışma Kurulu

Danışma kurulu, planı yapan ekibin pusulası niteliğindedir. Danışma  kurulları karar organları değildir. Burada görüşülen konular ve işler tavsiye  niteliğinde ele alınır. Danışma kurulu, plana ne kadar sahip çıkarsa plan o  kadar kabul görür.

Danışma kurullarının iyi yönetilmesi, görüş ve tartışmaların amaç dışına  yürütülmesi ve ortak kararlar almaya çalışılması ana ilke olmalıdır. Kurulun  ortaya attığı her konu, görüş ve fikirlerde uzlaşma kadar bunların önem  sıralaması da önemlidir. Burada oluşacak görüşlerin, plan süreci içine alınarak  yararlanılması yöneticilerin görevidir.

Danışma Kurulu, plan süreci boyunca toplanması gereken bir kuruldur.  Bu nedenle çalışma takvimi ile toplanmalı, gündem, tarafların hazırlanmaları  için önceden duyurulmalıdır.

Danışma kurulu toplantıları teknik toplantılar olduğu kadar, mesaj toplantılarıdır.