2.3.7.7.Paydaşlar

Plan ister kurumsal, ister alana yönelik yapılsın planın yapımına katılan  kurum, grup veya kişilerdir. Paydaşlar somut kişilerdir. Paydaşlardan beklenen  aktif katılımdır. Genel tanımlara göre, paydaşlar plan yapan kurumu  (yerel yönetimi) etkiler, etkilenir, yararlanır. Paydaşlar Yerel yönetimle ilişkisine,  etki gücüne ve uzaklığına göre derecelendirilir.

Yararlanıcılar, plan yapımına aktif olarak katılmazlar. Yararlanıcılar plana  dolaylı katılması gereken kişi veya gruplardır. Yerel yönetim isterse plana  katılırlar. Yararlanıcıları temsilci veya kişi düzeyinde katmakta yarar vardır.  Bunlar, planın katılım kapasitesini artırırlar. Yararlanıcılar müşteri, hedef kitle  gibi isimlerle anılır.