2.3.7.6.Ortaklar

Planı yalnızca yerel yönetim kendisi yapıyorsa ‘’plan sahibi’’ terimi kullanılır.  Planı yapan taraflara “ortak” denmektedir. Yerel yönetim planı tek başına  yapıyor olsa da yerel alandaki kamu- yerel- STK- Oda-Meslek- özel sektör  kuruluşlarını plan yapımına katıyorsa bunlar ortak sayılır.  Ortaklar yerel yönetimle yapacakları bir protokol ile plan yapımına katılırlar.  Görev ve sorumluklar alırlar. Yerel yönetimler alanı yönettiklerinden,  rol ve sorumluluk sahibi kuruşlarla birlikte ortak plan yapması kaçınılmazdır.  Plan her ne kadar ortaklık üzerinden yapılsa da onay ve uygulama yerel  yönetime ait olmalıdır.