2.3.7.5.Destek Grupları

Destek Grupları çalışma grupları statüsünde değerlendirilir.  Yerel yönetim stratejik planı yapacak örgütlenmeyi oluştururken destek  grupları unutulmamalıdır. Destek unsurları dediğimiz gruplar plan yapım  sürecinde iş ve organizasyon tarafıyla ilgilenirler.  Destek ekipleri plan yöneticisine bağlı çalışır. Plan yöneticisinin sevk ve  idaresinde kendi çalışmaları ile ilgili iş- çalışma takvimi hazırlar, program  yapar. Kendine verilen görevleri zamanında, eksiksiz yapar.  Destek ekipleri de çalışma grupları gibi ekip halinde çalışır. En az üç kişiden  oluşur. Bir başkan etrafında çalışmalarını yürütür. Destek ekibi örgüt  şemasında görülmektedir.

Destek grupları planlama örgüt şemasında da gösterildiği gibi belirli birimlerden  oluşur. Bu birimler yerel yönetimin kapasitesine göre ayrışır veya  birleşir. Uygulama, önerilen birimlerin ekip hâlinde çalışmalarından verim  alındığı, plan takvimine uyulduğu görülmüştür.