2.3.7.4.Çalışma Grupları

Çalışma grupları, planı yapan ana unsurların başında gelir. Çalışma grupları,  uzmanlar ile plan çevresinde yer alan tarafların temsilcilerinden oluşur.  Yerel idare plan örgütü içerisinde çalışma grupları oluşturulurken bir  bakıma plan içeriği de hazırlanmaktadır. Yani, planı kapsayan bütün bölümler  için işleyen çalışma grupları oluşturulmaktadır. Bu konuda yerel idarelerin  zorlandığı görülmektedir. Yaygın uygulama, daha önce hazırlanmış  yerel idare stratejik planlarını uyarlamak veya benzerini yapmak şeklindedir.  Birbirine benzeyen planların ortaya çıkması bütünlük açısından yararlı  olmakla beraber yerel idarelere özgü yanları ortaya koymamak gibi sakıncalar  da taşımaktadır.

Çalışma grupları oluşturduktan sonra sıra grupta görev alacak kişilerin  seçimine gelir. Çalışma grubu üyelerinin yerel yönetimin içinden olması  istenir. İhtiyaç hâlinde dış kurumlardan, üniversitelerden, oda-meslek kuruluşları,  sivil toplum kurumlarından ve uzman kişilerden meydana gelir.  Seçilen üyelerin konuya yabancı olmaları durumunda mutlaka planlama  eğitiminden geçirilmeleri gerekir. Grup üyeleri ile seri toplantılar yapılarak  grup üyelerinin konuya adapte olmaları sağlanır.

Çalışma grupları kendi iş tanımı ve görev tanımlarını yapar. Çalışma  grupları kendi hazırlığı iş ve çalışma takviminde belirlenen program dahilin  de çalışarak stratejik planı sonuçlandırmaya çalışır.

Stratejik planın içeriği çalışma grupları tarafından paylaşıldıktan ve  bu alanlarda iş ve görev tanımları yapıldıktan sonra, her çalışma grubu,  liderinin yönetiminde kendi görev alanındaki konuların taramasını yapar.  Takvime uygun olarak nasıl sonuçlandıracağını planlar. İç çalışma usul ve  ilkelerini belirler. Kendi içinde yönetim planı hazırlar. Çalışma gruplarında  veri-bilgi, belge veya üretimlerinden karşılıklı yararlanırlar. Veri toplama,  bilgi üretme, anket, istatistik, raporlar, tutanaklar ve benzeri ihtiyaçlarını  bilgi işlem ve plan bürosu kanalıyla temin ederler.