2.3.7.3. Planlama Yönetimi (ekibi)

Plan yönetimi, yönetim usul ve tekniklerini kullanarak planın bütün süreçlerini  sevk ve idare eder. Ekip halinde çalışır. Yönetimin, liderlik-yöneticilik  kapasitesi planın başarısını sağlar. Yönetimde temsil ve katılım çok  önemlidir. Plan yönetiminde temsil ve katılıma yönetilebilir üst sayı yerel  yönetimin konumuna göre sınırlanmalıdır. Aksi halde emek, enerji ve zaman  bu kurulda tükenir. Koordinasyon, iş birliği, yürütüm görevi aksar.  Plan yönetiminin iş ve görev tanımı yazılmalı, buna uygun program ve  çalışma takvimi hazırlanmalıdır. Kurul, belli çalışma düzeni içinde bir araya  gelmelidir. Koordinasyon toplantılarını yönetici sevk ve idare etmelidir  Koordinasyon toplantıları çoğunlukla karar alma amaçlı olduğundan karar  alma teknikleri uygulanmalıdır.

Koordinasyon toplantılarında fikir ve görüşler açık, net ortaya konmalı,  taraflar uzlaşma için çaba göstermelidir. Toplantılar kayıt altına alınmalı,  alınan kararlar program çerçevesinde uygulanmalıdır.