Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim, yönetim aşamalarının geldiği son noktadır. Bilgi ve
teknolojiye dayalı, iletişim araçlarını kullanan, katılımı sağlayan, geleceği
öngörerek yöneten canlı, dinamik bir yönetim tarzıdır. Stratejik yönetim
anlayışı diğer yönetim tarzlarının hepsini içine alır.

Stratejik yönetim, yönetim sürecini hayatın akışına benzetir. Stratejik
yönetim değişime ve gelişime açıktır. Değişimden yana olmanın varlığı,
yönetimde büyük düşünme, geniş ufuklu olma, geleceği tasarlama, yönetimi
kucaklama, rekabete ve dışarıya açık olma şeklinde ortaya çıkar. Kısaca,
stratejik yönetimler “oyunu” kuralına göre oynar.

Stratejik yönetim gelişime ve değişime açık olduğundan çevresine karşı çok duyarlıdır. Yönetimin içindeki dinamikler, iç ve dış çevre koşulları değiştikçe,
etki-tepkiler farklılaştıkça, stratejik yönetim kendini yeniler. Stratejik
yönetim varlığını sürdürmek için kendini yenilemek zorundadır.
Stratejik yönetim gelecekte kestirilemeyen durumları önceden görerek
yönetme biçimidir. Yönetimler zamana ve şartlara göre değişiyor, etkiliyor,
etkileniyorlar. Bu durumda önünü görerek yol alabilmek için içeri ve dışarıyı
birlikte hesaba katarak yönetmek gerekir. Stratejik yönetim de bunu
yapar.
Stratejik yönetim anlayışının temelinde insanı kabul etmek, değer vermek,
katılmak, paylaşmak, birlikte yönetmek fikri yatar.

Stratejik yönetim diğer yönetim şekillerinden beş noktada ayrılır. 

 • Gelecek tasarımı
 • Bilgi ve veri kullanımı
 • Liderlik ihtiyacı
 • Katılım ve yönetişim
 • Ölçme-değerlendirme, geri besleme

Stratejik yönetim başlı başına bir yönetim sistemidir. Stratejik yönetimin
normal yönetimden en bariz farkı, gelecek odaklı yönetim olmasıdır. Bilinen
yönetimler, sorun çözmeye odaklanırken o, sonuca odaklanır.


Stratejik yönetimin faydaları şunlardır.

 • Geleceği görür
 • Gelecekteki belirsizlikleri yönetir
 • Yöneticilerin sahiplik duygu ve iradesini artırır
 • Alternatif çözümler ortaya koyar
 • Seçme yeteneğini artırır
 • Sorunları önceliklendirerek çözümü kolaylaştırır
 • Kaynak ve potansiyeli harekete geçirir
 • Liderlik ortaya çıkarır
 • Değişim ve gelişimi getirir
 • Yönetenlere özgüven sağlar
 • İletişimi artırır
 • İşbirliği ve koordinasyonu sağlar
 • Katılımı geliştirir
 • Yönetişimi getirir
 • Denetim mekanizmasını güçlendirir
 • İzleme-değerlendirme getirir
 • Açıklık, dürüstlük ve hesap vermeyi sağlar
 • Ölçme ve değerlendirmeyi kurumsallaştırır
 • Geri besleme yoluyla canlı tutar