2.3.7.2.Plan Yöneticisi

Yerel idare lideri güvendiği, planı yaparak sonuçlandıracağına inandığı,  plan yapma ufku ve yeteneği olan, yöneticilik vasfı taşıyan kurumun üst yöneticilerinden  birini plan yöneticisi olarak atar. Plan yöneticisi, liderlik ve yöneticilik  özellikleri taşımalıdır. Yöneticinin rolü yönetmekten çok koordinatörlük  şeklindedir. Matris örgüt yapısında, proje yöneticisi, yönetenden çok  yönlendiren ve koordine eden konumdadır. Grup üyeleri ayrı ayrı inisiyatif  sahibidir. Kendi aralarında ve üst yönetimlerle çapraz ilişki kurabilirler. Böylesi  bir yapıda plan yöneticisi hiyerarşik örgüt yöneticisi gibi davranamaz.  Plan yöneticisi, yerel idarenin üst yönetimlerden biri olması hâlinde  hem kişisel yeteneklerini hem de kurum otoritesini kullanarak etkin yönetici  konumuna gelir. Böylece plan yönetimini kolayca yürütür. Türk tipi  bürokraside yönetici anahtar rolü oynar. Sistemin önündeki zorlukları ve  engelleri açar.

Plan yöneticisi plan yönetimi ile birlikte plan çarkını yönetir. Yönetici,  görüş ve fikirleri krize dönüştürmeden ortak zeminde buluşturur. Çatışan  görüş ve fikirleri uyumlu hale getirererek senteze vardıran yöneticilik rolüne  her zaman ihtiyaç vardır. Planın disiplin içinde iş ve çalışma takvimine  uygun sürecinin tamamlanması en başta yöneticinin rolüne bağlıdır.