2.3.7.Plan Yönetim Ve Organizasyonu

Bütün örgütlenmelerde olduğu gibi stratejik planlama kurulacak örgütlenmede  de insan unsuru çok önemlidir. Stratejik planın ihtiyacı olan insan  kaynakları, yerel yönetimin kendi içinden, çevredeki kurum-kuruluşlardan,  üniversiteden ve varsa uzman kişilerden sağlanır.

İşletme bilimi; stratejik plan yapan örgütün klasik-katı-bürokratik kurumsal  örgütlenmenin dışında oluşmasını önerir. Plan tecrübeleri de örgütün  esnek, iletişime açık inisiyatif kullanan, liderlik ekseninde ekip çalışması  yapan gevşek (matris) bir yapıda olmasını istemektedir. 

Bu görüş ve tecrübelerden hareketle plan yapacak örgüte proje örgütü  diyebiliriz. Matris yapı, proje örgütünde en başarılı olan örgütlenmedir.  Planlama örgütü bir yandan kurum-kuruluşlarla ilişki kurar. Bir yandan uzmanlıktan  yararlanır, bir yandan da çatışan paydaşları takım ruhu içinde bir  arada tutar. Böylece her tarafla yatay ve dikey ilişkiye girer. Şekilde gösterilen  matris örgütlenme yapısı anlatımımıza uymaktadır.

Plan yöneticisi (yürütücüsü) daha önceki plan deneyimlerinden de yararlanarak  yerel yönetimin durumuna göre örgüt şeması hazırlar. Bulunduğu  yerin üniversitelerinden yararlanır. Uzman kuruluş ve kişilerden danışmanlık  desteği sağlar.

Şimdiye kadarki yapılan stratejik planlar, çalışma grupları oluşturularak  yapılmıştır. Doğru olan usuldür. Plan deneyimlerinden yola çıkarak yerel  yönetimler için plan organizasyon şeması vermekteyiz. Burada kurumsal  yapı dışında, ama ondan beslenen plan yapacak ağ şeklinde birbirine bağlanmış  örgüt modeli görülmektedir. Modelde yer alan birimler. Plan çarkını  oluşturur. Liderin yöneticinin ekseninde ahenkli çalışarak sistemin çalışmasını  sağlarlar.

Planı baştan bitimine kadar geçen süreçte yürütecek ekibe planlama  yönetimi denir. Plan yönetimine değişik adlar verilmektedir. Plan ekibi,  plan koordinasyon grubu, planlama grubu vb. İsmi ne olursa olsun fonksiyonu  planı yaparak sonuçlandırmaktır.

Plan yönetimi aşağıdaki birimlerden oluşur.

  • Plan yöneticisi
  • Paydaş temsilcileri
  • Kurum temsilcileri
  • Çalışma grubu yöneticileri
  • Danışma grubu temsilcileri
  • Akil adam temsilcileri
  • Bilgi işlem yöneticisi
  • Büro yöneticisi
  • Destek grubu yöneticileri