2.3.5.3.Veri- Bilgi Yönetimi

Yerel alan yönetimi kentsel merkezli alan yönetimine dönüşmektedir.  Kentsel alanlarda insanların yoğunlaşması ile beraber bilgi ve iletişim artmaktadır.  Sonuçta Kentsel yönetim bilgi tabanlı yönetime dönüşmektedir.  Başka deyişle yerel alan yönetimi bilgi tabanlı yönetim olmaktadır. Bu da  veri-bilgilerin yönetimine dayanır.

Veri-bilgi yönetmenin bilinen, kullanılan ortak araçları vardır. Yeni uygulama 

araçlarına bakalım.

  • Coğrafi Bilgi Sistemi
  • Kent Bilgi sistemi
  • Yönetim Bilgi sistemleri
  • Bilgi Yönetim sistemleri
  • Bilişim Yönetim sistemleri
  • E-Yönetim sistemleri
  • Karar Destek Sistemleri
  • Veb Tabanlı Destek Sİstemleri 
  • Sanal Ağlar Sistemleri 

Baş döndürücü hızla gelişen, çeşitlenen, yenilenen bilgi dünyasını yönetimde  kullanmak ancak sistemler eliyle olabilir. Elimizde bilgi sistemleri  olmadan, bilgileri ayıklayamayız, neyi kullanacağımızı bilemeyiz. Bilgi çokluğu  ve kirliliği altında boğulur kalırız.  Stratejik Planın temel uğraşı tarafı veri-bilgi yönetimidir. Veri-bilgilerin  tespiti, temini, işlenmesi, gruplanması, ilgili yerlerde kullanılması, yönetim  kapsamına girer. Stratejik Plan yaparken mutlaka bilgi sistemlerini  kullanmalıyız. Hâlen kullandığımız sistemler (program demeti) işe yarıyor  ise, devam etmeliyiz. Yeni sistemlere ihtiyaç varsa baştan belirlemeliyiz.  Bilgi sistemlerini biraz açalım.

Stratejik plan yapılırken mutlaka bilgi yönetim sistemleri (programları)  kullanılmalıdır. Bunun zorunluluğu tartışmasız kabul edilmektedir. Veribilgi  yönetirken üç durum karşınıza çıkar/  1. Teknik yönetim  Bilgi araçlarının (bilgisayar, tarayıcı, vb.) donanımlarının yönetimi, bakım-  onarım, güncelleme, yenileme, program kullanma gibi hususlar  çok acildir. Bir ihtiyaç doğduğunda hemen yönetim tarafından karşılanmalı  ve sorun giderilmelidir. Plan boyunca mutlaka teknik/uzman  personel görevlendirilmelidir. İhtiyaç halinde dışardan teknik destek  sağlanmalıdır.