2.3.5.2.Veri Tabanı Yönetimi

Stratejik plan hazırlanırken kullanılan bütün veri-bilgiler veri tabanından  alınır. Veri tabanı bir bakıma planın veri-bilgi havuzudur. Planlar yapılırken  veri tabanından yararlanırlar.

Ülkemizde var olan, üretilen verileri kapsayan bir veri tabanı sistemi  yeni gelişmektedir. Ulusal, çevre düzeni, bölge planı, mekansal planlar veri  tabanları olsada, yerel stratejik planların ihtiyacını karşılamaz.  Bu nedenle her planın ihtiyacı olan veriler, alandan, kurumlardan yeni  baştan üretilerek elde edilir. Zorluk da burada başlar. Ortak ve standart veri  tabanı olmayınca planlar mukayese edilemez.

Artık, yerel yönetimlerin, kendi yönettikleri alanın coğrafi, yerel ve özel  koşullarına uygun ortak veri-bilgi üreterek veri tabanı oluşturması acil ihtiyaçtır.  Yoksa her yerel yönetim elde ettiği bilgiler kadar plan yapar.  Dünya gerçeğine baktığımızda bütün planlar coğrafyada elle tutulan ve  tutulamayan bilgilerin sayısallaşması demek olan CBS veri tabanına dayanır.  Bu nedenle plan yapılırken bir taraftan da CBS veri tabanı oluşturulur.