2.3.4.3.Danışmanlık- Rehberlik İhtiyacı

Üst yönetim, kurum kapasitesini ve birikimini ölçerek, planın kurum  içinde kurum eliyle yapılmasına karar vermesi hâlinde, plan yapımının her  aşamasında uzman danışmanlık ihtiyacı doğacaktır.  Stratejik plan yapımına rehberlik edecek danışmanlık hizmeti; eğitim,  süreçler ve yönetim alanlarında olduğu gibi planın bütün süreçlerinde de  olabilir.

Yerel yönetim, kurumun içinden de dışından da danışmanlık alabilir.  Danışmanlar bilgilendirme, eğitme, yönlendirme görevi yaparlar. Danışmanlar  bürokratik, hiyerarşik tutum yerine esnek ve serbest davranırlar.  Danışmanlık hizmeti daha çok üniversitelerden alınmaktadır. Üniversite  uzmanlarının akademik yönünün yeterli, pratik yönünün eksik olduğu kabul  edilmelidir. Bunun dışında planlama alanında uzmanlaşmış kurumlardan  destek alınabilir. Böylesi kurumlar tecrübe ve plan deneyimine sahip  olmalıdır.

Verileri, kullanım kılavuzu olmadan kullanmaya kalkmak amaca hizmet  etmez. Veriler elde edildikten sonra işlenerek bilgiye dönüşecek, sonra da  plan kapsamında değerlendirilecektir. Onun için veri bilgilerin baştan kullanıma  uygun toplanması, üretilmesi gerekir.

Veriler birkaç yönden ele almalıyız. 

 • Kaynakları yönünden
 • Türleri yönünden
 • Literatür yönünden
 • Üretim yönünden

Konumları açısından verileri üçe ayırırız.

 • Mevcut veriler ( Bilgi- belgeler)
 • Üretilen veriler
 • İstatistikler, envanterler
 • Kaynak yönünden şöyle sıralayabiliriz.
 • Kamu verileri ( Kurum-Kuruluşlar)
 • Planlama verileri (Kurum- Kuruluşlar)
 • Yönetim verileri
 • STK verileri
 • Özel Sektör STK verileri
 • Medya verileri
 • Kişisel veriler

Verilere kapsam yönünden bakabiliriz.

 • Kurumsal veriler
 • Sektörel veriler
 • Alan verileri

Verileri hangi yönden sınıflandırırsak sınıflandıralım iki temel veriye ihtiyacımız  bulunur.

 • Mevcut veriler
 • Üretilen veriler
 • Her ikisin de de planlama sırasında ihtiyaç duyulur. Veri elde edilirken  veya üretilirken aşağıdaki yollar izlenir:  1. Kurum, kuruluşların mevcut verileri alınır, olduğu gibi kullanılır. Daha  çok mevcut durumda kullanılan veriler bu gruba girer.  2. Kurum, kuruluşlardan veya veri bilgi istenen yerlerden verilerin işlenerek  bilgiye dönüştürülmesi istenir. Üretilen bilgiler uygun yerlerde kullanılır.  3. Kaynaklardan elde edilen veri-bilgiler plan ofislerinde işlenerek yeni  bilgilere dönüştürülerek kullanılır. Tablo, grafikler böylesi bilgilerden  üretilir

Veri- bilgiler olmadan stratejik plan yapılamaz. Başka şekilde söylersek  stratejik plan yapılmadan önce veri tabanı sistemi hazırlanır. Bilgiler onun  üzerine depolanır. Planın ihtiyacı olan veri bilgileri buradan alınarak kullanılır.  Veri kaynakları kullanımı daha kolay anlaşılsın diye yandaki tablo geliştirilmiş.  Tablo tamamen genel nitelikte hazırlanmıştır. Yerel yönetim stratejik  planını yaparken kendi veri kaynaklarını bu tablodan yararlanarak üretir.  Stratejik planda kullanmak amacıyla elde edilen veya üretilen verilerin  iki yönü vardır. Kâğıt veriler ve sayısal veriler. Bütün veriler arşiv dediğimiz  odada tutulur. Verilere ulaşmak için program yapılır. Yapılan program  yoluyla verilere kolayca ulaşılır. Kâğıt üzerindeki bütün veriler, yazışmalar  taranarak sayısal hale getirilir.