2.3.4.2.Eğitim İhtiyacı

İnsan kaynakları taramasının temel amacı stratejik plan yapacak insanı  bulmaktır. Plan yapıcılar, kariyerlerine, eğitimlerine veya tecrübelerine güvenerek  plan yapmaya hazır olsalar da bazı özellikleri olmalıdır. Plancının  kişiliği çok önemlidir. Bunun için plancı seçimine özen gösterilmelidir.  Stratejik planlama çalışmasına katılan ekip üyelerinin hepsinden planlama  düzeyinde uzmanlık beklenmemelidir. Oluşturulan çalışma gruplarının,  grup liderlerinin, planı yürüten ekibin donanımlı olması plan hazırlamaya  yetmeyebilir. İleri düzeyde bilgi ve destek için planlama uzmanlarından  danışmanlık alınmalıdır.

Şunu da unutmayalım. Dışardaki bir plancı, ne kadar uzman olursa  olsun, yerel idare içindeki çalışanın yaşadığı tecrübeye, yaşanan kültüre,  idarenin ve çevrenin beklentilerine sahip olamaz. Kurumun içindeki mühendis,  iktisatçı, işletmeci, yönetici gibi lisans eğitimi almış olanlara plan  eğitimi verilerek bunlar plan yapıcıları durumuna çabucak getirilir.

Stratejik plan sürecinde planlamayla ilgili mutlaka eğitimler verilmelidir.  Yerel idarelerde stratejik planlama eğitimi alanlar, uzmanlığı bulunanlar  çok azdır. Eğitim alınmadan yapılan stratejik plan karanlıkta el yordamıyla  yürümeye benzer.

Stratejik planlama eğitimi bugün sektör hâline gelmiştir. Serbest piyasada  pek çok özel sektör kuruluşu stratejik planlama eğitimi vermektedir.  Eğitim, üniversite ve stratejik planlama alanında çalışan uzman kuruluşlar  tarafından verilmelidir. Stratejik planlamanın teorik ve pratik olmak  üzere iki yönü bulunur. Eğitim verirken olayın iki yönü denge içinde ele  alınmalı hem teorik hem de pratik yönü birlikte verilmelidir. Tecrübe sahibi  kişilerin birikimlerinden yararlanılmalıdır.

Eğitim birkaç günlük olmalıdır; yoğun, görsel, uygulamalı, tartışmalı,  aktif bir şekilde verilmelidir. Stratejik planların bütün süreçlerinde ihtiyaç  duyulan her alanda eğitim kesintisiz verilmelidir. Ayrıca eğitime katılanlara  sertifika verilmelidir.