2.3.4.1.İnsan Kaynakları

Stratejik planı esas yapacak olan güç insan kaynaklarıdır. Her ihtiyaç  temin edilebilir ama insan unsurunun boşluğu doldurulamaz. Yerel yönetimlerde  plan yapılırken üç grup insan kaynağına ihtiyaç duyulur. Bunlar  kurum içinde temin edilmelidir.  Mevzuatta “Stratejik planların doğrudan doğruya… İdarenin kendi çalışanları  tarafından hazırlanması zorunludur.” denilmektedir. Böyle olduğuna  göre insan kaynağı yerel yönetimin kaynaklarıdır. Ancak yerel yönetimlerde  plan yapacak yeterli insan bulunmaz. Stratejik plan yerel alanın  tümünü kapsadığından, yerelde var olan insan kaynaklarından yararlanmak  doğal olacaktır.

Yerel insan kaynaklarının yetmemesi  hâlinde, kamu kuruluşlarından,  üst yerel yönetimlerden  destek alınmalıdır. Büyükşehir olan  illerde ilçenin stratejik planlarının  yapımı sırasında destek vermesi  veya işbirliği yapması tavsiye edilir.