2.3.4.İhtiyaç Tespiti Ve Analizi Yapmak

Stratejik plan başlangıcından itibaren bitimine kadar geçen sürede yürütülen  süreçlerin senaryo tekniği ile önceden görülmesi, ortaya çıkacak  ihtiyaçların tespiti için analiz yapılması gerekir. İhtiyaç analizinde maddimanevi  olmayan bütün unsurlar tespit edilir. Bunlar plan sürecine uygun  bölüm başlıkları altında sıralanır. Nerede, ne zaman, nasıl, ne kullanılacağı,  nasıl temin edileceği listelenir. Böyle bir çalışma plan yöneticisi ve ekibinin  işini kolaylaştırır.

Stratejik planın yapımı sırasında planlama hazırlık kapsamında en çok  ortaya çıkan ihtiyaçlar plan yapımı ile ilgili olacaktır.

  • İnsan kaynakları ihtiyacı
  • Eğitim ihtiyacı
  • Danışmanlık ihtiyacı
  • Veri-bilgi ihtiyacı
  • Diğer ihtiyaçlar