Strateji

Strateji bir amaca ulaşmak için kullanılan yol ve yöntemler demektir.
“Bir yol tutturmuş gidiyor.” atasözü tam da bunu anlatır. Klasik tanımlarda
strateji yol, çizgi anlamına gelir. Türkçede stratejiyi karşılayan bir kelime
olmasa da anlatan kavramlar bulunur.

Yönetimde strateji, önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tutulan
yol şeklinde tanımlanır. DPT’ye göre: “Strateji, kuruluşun amaç ve hedeflerine
nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünü” dür.

Esasen stratejinin kendisi de bir plandır. Çünkü strateji bir oluşumdur.
Başlangıçtan uygulama safhasına kadar geçirdiği evrelere stratejinin oluşumu
denmektedir. Kendi içinde kendine has döngüsü vardır.
Strateji düşünmeyle başlar, niyetle devam eder, eylemle sonuçlanır. Anlaşılıyor
ki; Strateji seyreden, süreci olan çabalar bütünüdür. Bu yönüyle
stratejiye oluşum gözüyle bakabiliriz.

Öte yandan strateji kendi içerisinde dönen, yenilenen bir oluşumdur.
Yani, strateji gök cisimleri gibi döngü hâlindedir. Şekilde stratejinin döngüsünü
görmekteyiz.

Strateji yönetimin işlerini yürütmek için izlenecek bir yol haritası sunar.
Bu nedenle yöneticiler stratejilere zaman ayırmalıdır. Stratejik amaçlı akıl
kullanmaya stratejik akıl denmektedir. Stratejik akıl yönetimi canlı kabul
eder. Yönetimi kendi koşulları içinde değerlendirir.

Görüldüğü gibi strateji yönetimi canlı ve diri tutmayı sağlar “İri olalım
diri olalım” sözü stratejinin yönetime katkısını çok iyi özetlemektedir.
Kabul etmemiz gereken gerçek şudur: Strateji olmadan plan tamamlanamaz.
Strateji olmadan eyleme geçilemez. Demek ki stratejisiz netice
alınamaz. Planların düğüm noktası içindeki stratejilerdir.