2.3.3.Yol Haritası Hazırlamak

Yol haritası, tıpkı bir geminin rotası gibi yol yön bulmayı, yol kat etmeyi  sağlar. Yol haritası bir labirentten iz ve yön göstererek çıkışa ulaşmayı (planı  bitirmeyi)sağlar.

Stratejik plan hazırlanırken, plan yapma düşüncesinden bitimine kadar  geçen safhada yürütülecek faaliyetlerin önceden aşama aşama tespit edilmesi,  zaman-kaynak-organizasyon yönünden belirlenmesine yol haritası  denmektedir. Yol haritası aşama aşama kaydedilen gelişmeleri, gelinen  noktaları gösterir. Böylece plan yapıcılarına kılavuz haritası gibi yol gösterir.  Yol haritası, bir bakıma senaryo yazmaya benzer. Plan hazırlanırken yapılacak  bütün faaliyetleri adım adım oluşturmak gerekir.

Böyle yapıldığı takdirde plan zamanlanan süre içinde tamamlanır. Yol  haritası hazırlanmadan plan yapılmaya kalkıldığında çalışmalar aksar, hatta  tamamlanmaz. Aşağıda adım adım (örnek) yol haritası verilmektedir.

YOL HARİTASI NASIL HAZIRLANIR? Yol haritasını plan yürütücüsü plan ekibi ile birlikte çalışarak hazırlar. Yol haritası hazırlamak kolaydır. Zaten yerel yönetim stratejik plan deneyimi bulunmaktadır. Bu deneydeki yol haritasına bakılır. Ayrıca benzer planların yol haritasından yararlanılır. Burada dikkat edilecek nokta, yerel yönetimin gerçeğinden hareket etmektir. (Gerçeğini görmektir) • Yerel üst yönetimin plana desteği • Yerel yönetimin plan yapma kapasitesi • Plan yapım lider ve ekibinin seçimi • Plan zaman planının gerçekçi hesap edilmesi • İş akış planının uygulanabilir sıralanması Yol haritasında dikkat alınmalıdır. Stratejik plan yapıcılar, yukarda verilen “model yol haritası” nı kendi şartlarına uyarlayarak yol haritasını yaparlar.