2.3.2.Planin Hikâyesi

Stratejik gelişim planında “planın hikâyesi” başlıklı bir yer açılır. Planın  çıkış noktası yani, fikrinden başlanarak geçen sürelerde yaşananlar hikâye  diliyle anlatılır.

Böyle bir anlatım, plan nasıl yapıldı diye merak edenlere hikâyemsi bir  cevap verir. Planında yaşananlar, karşılaşılan zorluklar, aşılan engeller, katkı  ve destek sağlayanlar, özverili çalışmalar, kurulan iletişimler, kat edilen yollar  kısa paragraflar hâlinde verilir.

Plan hikâyesi, bilimsel eserlerde her bölümün özet anlatımına benzer.  Plan yapım sürecinde atılan adımlar, yapılan faaliyetler özetlenerek plan  dünyasında bir gezinti yapılır.

Planın hikâyesinde liderlik, yönetim tarzı, kurulan ekipler, ekiplerin çalışmaları,  araştırma-gezi-incelemeler ve anketlere ayrıca değinilir. Ekip çalışmasının  getirdiği başarı vurgulanır.

Planın hikâyesinde, yararlanıcıları, paydaşların beklentileri, katılımı, verdikleri  destek örnek olaylarla özetlenir.

Planın hikâyesi başlığı, planın bitiminden sonra yazılır. Plan sürecinde  yapılanlar not alınır. Planın nihayetine kadar geçen zamandaki aşamalara  eksiksiz yer verilir.