2.2.13.Planı Projelendirmek

Stratejik plan yapılırken fon kaynaklarından proje yapılarak destek alınabilir.  Uygulamada kalkınma ajansları yerel gelişim kapsamında plan için  hazırlanan projelere destek olmaktadır. Proje kaynakları planın yapımının  bir kısmında kullanılmaktadır.

Kalkınma Ajansları veya benzer kuruluşların destek çağrıları üzerine  proje yapılır. Proje kaynak veren kuruluşun istediği proje formatında yapılır.  Genellikle AB veya ajans proje formatı istenmektedir. Aşağıda stratejik  yapımı için hazırlanan projenin ana başlıkları verilmektedir.

  • Planlama Projesi (ana başlıkları)
  • Projenin adı
  • Projenin genel amaçları
  • Projenin özel amaçları
  • Projenin yapım gerekçeleri
  • Projenin yasal gerekçeleri ve yükümlülükleri
  • Projenin hedef grupları ve nihai yararlanıcılar
  • Projenin çıktıları 
  • Projenin çarpan etkisi 

Stratejik plan hazırlama proje plan için baştan hazırlanan ‘’yol haritası’’  esas alınarak hazırlanır. Projede genellikle mantıksal çerçeve, fayda- maliyet  analizi, çarpan etkisi en çok üzerinde durulan hususlardır. Proje hazırlanırken,  teknik, bilimsel dil kullanmak yerine sade, samimi, meramı anlatan  ifadeler kullanılmalıdır. Proje sayfalarını alıntılar alarak doldurmak projeyi  güçlü kılmaz. Proje raporu hazırlarken süslü kelimeler kullanmadan yalın  ifade etmek ve dürüst davranmak projeyi geçerli kılar.