2.2.10.1 Bilişim Hazırlık

Bilgi işlem stratejik planlarının adeta beynidir. Bilgi işlem sistemi kurulmadan  yazışma, iletişim, veri-bilgi derleme, tasnifleme, işleme, raporlama,  harita, çizimler vb. işlerler yapılamaz. Stratejik plan hazırlanırken manuel  (elle çalışma) tamamen terk edilmelidir.

Zaten manuel sistemle yapılsa yıllar sürer. Stratejik planın sayısız veri ve  bilgiyi işlediği, ürettiği, dönüştürdüğü düşünülürse bilgi teknolojilerinden  yararlanması kaçınılmaz olur.

Bilgi işlem kurulurken aşağıdaki bölümler birlikte kurulur

 • Veb ortamı, veb sitesi sosyal medya ağları kurma
 • İletişim ağı ve sistemi kurma
 • Veri-bilgi (depolama, tasnif, işleme) yönetimi
 • Yönetim bilgi sistemleri kurma
 • Bilgi tabanlı yönetim oluşturma
 • Harita tabanlı yönetim oluşturma
 • CBS-KBS ağları paylaşma

Bilgi işleme dışardan bakıldığında iç içe geçmiş karmaşık bir yapı gözlenir.  Aslında bilgi işleme bir sistem olarak bakılmalıdır. Sisteme giren veriler  içerde işlenerek çıkan bilgilere dönüşür. Bilgi işleme çok yönlü bakılmalıdır.  Bilgi işlem birden çok fonksiyon görevi yapar.

 • Yeni veri-bilgi üretmek
 • Veri-bilgileri depolamak
 • Veri-bilgileri yönetmek
 • Bilgi teknolojilerini kullanmak
 • Bilgi sistemlerinden (programlarından) yararlanmak 
 • Çok veri-bilgi arasından doğru ve kullanılır olanına ulaşmak 
 • Kurulu bilgi işlemlere bağlantı kurmak 
 • Karar vericilere hızlı, verimli, etkin veri-bilgi sunmak 
 • Veri-bilgiyi paylaşmak, yaymak