2.2.10.Bilgi İşlem Kurmak

Stratejik planlama tamamen veri- bilgiye dayalı bilgi işlem ortamında  yürütülen faaliyetlerdir. Bilgi işlem kurulmadan veya olmadan stratejik  plan yapılamaz. Bu nedenle her türlü iş ve işlemler bilgisayar ortamında  yapılır. Bilgi işlem aşağıda sayacağımız faydaları sağlar.  Veri–bilgi tabanı sağlar

Zaman ve emek tasarrufu sağlar  İş- işlemlerde etkin verimli sonuç alınır  Planlama süreçleri daha kolay izlenir ve koordine edilir  Yazışmalar kâğıtsız ortamda yürüdüğünden iletişim hızlanır  İnsan problemi azalır

Veri- bilgilere en kısa zamanda, kolayca ulaşılır  Bilgi işlem eğer yerel yönetimde varsa kurulu sistem üzerinden çalışılır.  Yoksa planlama için özel bilgi işlem kurulur. Yerel yönetim bilgi işlemi yük  saymamalı, masraftan kaçınmamalıdır.