2.2.7.Ofis-Büro Hazırlık

Stratejik planlama başından sonuna kadar bağımsız, kendine has ortamında  çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle çalışma ortamı ve koşullarını  önceden ayarlamak faydalıdır.  Öncelikle yerel idarenin binasında planlama bürolarına yer ayrılmalıdır.  Giriş ve çıkışların bağımsız olmasına, halkla ilişkilerden uzak bir ortam sağlanmasına  dikkat edilmelidir.

Stratejik planlama yapımı safhalarında çalışma gruplarına çalışma odaları,  toplantı odaları, koordinatör odası, sekretarya, yazışma, bilgi işlem  odaları için yer ayrılmalıdır.

Donanım için oluşturulan bürolar ve bu bürolarda yapılacak çalışmalar,  o çalışmalarda görev alacak kişilere göre hesap edilerek planlanmalıdır.  Teknik donanım alımı bir kere yapılarak bitirilen malzeme tedariki değildir.  Çalışmalar ilerledikçe, yeni boyut kazandıkça ihtiyaç duyulan donanımlar  zamanında temin edilmelidir. İdare teknik donanıma kaynak aktarmada  zayıf davranmamalıdır.

Teknik donanım malzemeleri, bilgisayarlar, programlar ve diğer aygıtlar  tartışılarak ihtiyaca en uygun olacak biçimde seçilmelidir. Yeni ihtiyaçlar  çıktıkça karşılanmalı veya yenilenmelidir. Burada dikkat edilebilecek nokta;  teknik donanımın stratejik planlama yapımında insan kadar önemli bir  araç olduğu, ihmal edilmemesi hususudur.