2.2.3.Kurumsal Görev Ve Çağrılar

Yerel yönetimlerin stratejik planlarını kendi insan kaynakları ve imkânları  ile yapmaları en sağlıklı yoldur. Bunun getireceği somut faydalara bakalım.  Yerel alanın sorunlarını en iyi bilen ve çözüm bulan çalışanlar plan yapımına  katılmalıdır

Mevzuat, planı ilgili idarelerin insan kaynakları ile yapılmasını ister  Plan uzmanlık gerektiren bir iş görülerek, hizmet alımı yoluyla yapılması,  idarenin taleplerini tam karşılayamaz.

Yerelde stratejik plan yapan ortaklar; Kamu kesimi, yerel yönetim, üniversite,  oda-meslek kuruluşları, STK ve özel sektör olmaktadır. Tarafların  plana katılmaları, plan sürecinde insan kaynakları, veri-bilgi desteğinde  bulunmaları anlamına gelir. Zaten plan yapım-katılım protokolünde tarafların  yükümlülükleri yer alır.  Yerel yönetim stratejik planı ister kendi yapsın, ister ortaklar ile birlikte  yapsın, ister uzman kuruluşlara yaptırsın, kurum-kuruluşlar arasında işbirliği  yapmak, birlikte çalışmak zorundadır. Çünkü, kurum-kuruluşlarda aynı alana  hizmet etmekte, veri-bilgi üretmekte, plan uygulamaları yapmaktadır.  Her üç halde de yerel yönetim ilgili kurum-kuruluşlara çağrı yaparak  insan kaynağı desteği ister. İstek genellikle uzman ve kurum temsilcisi şeklinde  olur.