2.2.2.Kurumsal Hazırlıklar

Kurumsal hazırlıkları ana başlıklar hâlinde sıralanır. Hazırlıkların plan yürütücüsünün  sevk ve idaresinde kurum tarafından tek tek yapılması gerekir.  Kurumlar, stratejik plan yapımına karşı hazırlıksız durumdadır. En azından  beş yılda yapılan planlar nedeniyle birikim oluşmamaktadır. Plan

yapıcılar yerinde olmayabilirler. Bu nedenle plan hazırlıkları arasında en  önemlisi kurumun insan kaynakları, organizasyon ve kaynak yönünden  hazırlanmasıdır. Mevcut kurumsal yapı içinde plan yapmanın zorluğu ortadadır.  Kurumlar zorluklara rağmen içinden ekip çıkararak, fiziksel hazırlıklar  yaparak plana başlarlar.  Kurumsal hazırlıklar adım adım planlanarak tamamlanır. Burada hassas  nokta, yöneticisinden çalışanına kadar herkesin katkıda bulunmasıdır.