2.1.10.Kamuoyuna Duyurma

Yerel yönetimin yetkili kurullarınca stratejik yönetimin yapımına karar  verildikten sonra hazırlık çalışmaları arasında kamuoyuna duyurma son  adımdır. Yani yapılan hazırlıklar, verilen kararlar kamuoyuna duyurulur.  Kamuoyunun baştan haberdar olması planın katılımı için ilk adım sayılır.  Çünkü planın yapımında rol alacak paydaşlar baştan haberdar olduklarında  daha rahat katılırlar.

Kamuoyuna kitle iletişim araçlarından yararlanılarak duyurulur. Plan yapan  ortaklar toplantı yaparak plan yapımını kamuoyuna duyururlar.

KEŞAN İLÇESİ STRATEJİK GELİŞİM PLANI YAPIM VE KATILIM PROTOKOLU ADI 

Keşan İlçesi Stratejik Gelişim Planı.

 AMAÇ  Cumhuriyetimizin 100.Yılına denk gelen 2023 Vizyonu ışığında Keşan ilçesinde  Stratejik Gelişme Planı yapmak.

 KAPSAM  Keşan İlçesinin sınırlarını kapsar. 

İÇERİK  Keşan ilçesinin 2023 yılını hedefleyen stratejik alanlarını öne çıkararak gelişmeyi  sağlayan stratejik plandır. 

PERSPEKTİF  Plan Cumhuriyetimizin 100.Yılı olan 2023 yılını hedef alarak Ülke genelinde  kabul edilen gelişme perspektifleri ışığında hazırlanır. 

SÜRE  Plan yapım süresi 2011 yılıdır. (01 Mart - 31 Aralık 2011) günlerini kapsar. 

TANIMLAR  İlçe : Keşan İlçesi  Stratejik Gelişme Planı : 2023 vizyonu ışığında gelişimini sağlayan plan. 

Ortaklar : Plan yapımına aktif olarak katılan Kurum ve Kuruluşlar. 

Üst Plan : İlçe düzeyinde bağlayıcı niteliği olan her türlü planlar. 

Yararlanıcılar : Kalıcı veya geçici Keşan’da yaşayan kişiler. 

Etkileşim Bölgemiz : Enez-İpsala-Uzunköprü-Malkara-Gelibolu İlçeleri. 

Organ : Plan yapımına katılan Kurum Kuruluşların yetkili karar organları. 

Plan Ekibi : Planın hazırlık, yapım, onaylama aşamalarında görev alanlar

Kurum : Kamu Kurum ve Kuruluşları. 

ORTAKLAR  Kamu Kurumları, Keşan Kaymakamlığı, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler  Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 

Yerel Yönetimler  Keşan Belediyesi, Beyendik Belediyesi, Çamlıca Belediyesi, Mecidiye Belediyesi,  Yenimuhacır Belediyesi, Paşayiğit Belediyesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Oda Meslek Kuruluşları  Keşan Ticaret Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler 

Odası, Keşan Ziraat Odası Sivil Toplum Kuruluşları  Keşan İşadamları ve Girş. Der., Saroz Körfezi Tur. Otel. ve Yatrc. Derneği

Özel Sektör  Kale Şirketler Grubu, Mercan Şirketler Grubu, Şapçı Şirketler Grubu. 

TARAFLAR  Keşan Kaymakamlığı, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Meslek  Yüksek Okulu Müdürlüğü, Oda ve Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları,  Özel Sektör Temsilcileri, İlgili Kişiler 

ORTAKLARIN GÖREV VE SORUMLUKLUKLARI  1. Ortaklar plan hazırlık ve yapım aşamasında aktif katılır.  2. Plan ekibine temsilci, uzman nitelikli eleman görevlendirir.  3. Talep halinde personel, araç-gereç, malzeme desteğinde bulunur.  4. Plan toplantılarına, kararlarına temsilen katılır,  5. Plan yapımına destek amaçlı kamuoyu oluşturur.  6. Plan ekibine her türlü veri, bilgi, belge ve doküman temin eder.  7. Teknik destek, uzman desteği verir. İşbirliği ve koordinasyon sağlar.  8. İnceleme-Araştırma, gezi durumlarında yer, kaynak temin eder. 

KATILIM  Keşan İlçesindeki Kamu Kurumları, Üniversite, Yerel Yönetimler, Oda-  Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör ve Kişi temsilcileri  plan yapımına katılır. 

KAYNAK  Planın hazırlanmasında sırasıyla, yerel yönetim ve katılımcı ortakların kaynakları  kullanılır. Ayrıca proje yapılarak kaynak temin yoluna gidilir. 

BÜTÇE  Plan, Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçe kapsamında harcama  usullerine uygun olarak gerçekleştirilir. 

DENETİM  Plan yapımı, hazırlıkları, her türlü sevk ve idaresi Kaymakamlıkça denetlenir.  Azami verimlilik etkinlik ve performans sağlanmaya çalışır. 

UYGULAMA  Plan 2012-2014 yıllarında uygulanır. 2014’ten itibaren dörder yıllık dilimler  halinde revizyon edilerek uygulanmaya devam edilir. 

REHBERLİK  Plan Keşan’ın gelişimi ve kalkınmasında rol alan herkese rehberlik eder, Kurumlara  yol gösterir. 

YÜRÜRLÜK  Kurum-Kuruluşlar yetkili organlarında görüşülerek planı uygulama kararı alır.