2.1.9.Sunum Hazırlama

Sunum, etkili bir tanıtım aracıdır. Stratejik planın başlangıcından itibaren  bitimine kadar geçen evreleri anlatan sunum metinleri hazırlanmalı ve  güncellenmelidir. Sunum plan süreçleri ilerledikçe güncellenir.  Sunum bilgilendirmede etkin olması nedeniyle stratejik plan çalışmalarının  albenisidir. Stratejik plan çalışmaları olan bilgilendirme, değerlendirme,  katkı ve görüş alma gibi aşamalarda sunum yapılmalıdır. Sunum ile  plan ilgililere anlatılır, tanıtılır.

Sunum, on dakikayı geçmemeli, kısa ve öz olmalıdır. Bilişim program ve 

tekniklerinden yararlanılarak hazırlanmalıdır.  İyi ve etkili bir sunum olması için aşağıdaki sayfalar yer almalıdır.

  • Planda gelinen nokta (kısaca hikâyesi )
  • Süreci (özet halinde)
  • Plan organizasyonu (şekil hâlinde)
  • Plan yapım ekipleri, görevleri (tablo hâlinde)
  • Görev ve iş tanımları (tablolaşmış olarak başlıklar hâlinde)
  • Kaynak, bütçe (tablo hâlinde)
  • Faaliyet planı (dönemler hâlinde)
  • Planın teşkilat şeması (şekiller hâlinde)
  • Çalışmalar (etap hâlinde)

Karşılaşılan sorular, darboğazların çözüm yolları (sıralı olarak) gibi  özellikler işlenmelidir  Sunumlar göze ve kulağa hitap ettiğinden anlaşılması oldukça kolaydır.  Bu nedenle gereksiz açıklama ve uzatmalardan kaçınılmalıdır. Kısa ve öz  cümleler, mesajlar verilmelidir.