2.1.8.El Kitabı

El kitabı stratejik planın başlangıcından bitimine kadar geçen aşamalardaki  yapılacakları kapsayan doküman kitabıdır. El kitabı stratejik planın yapım  süreçlerini anlatır. Her zaman açıp bakılacak kılavuz kitap niteliğindedir.  Plan yapımı için en üst kapsayıcı dokümandır. Planla ilgili ne doküman  varsa içinde yer alır. Bir kere hazırlandıktan sonra değişiklik yapılmaz. El kitabı  hazırlanmadan planlamaya başlanmamalıdır. El kitabı projenin mimari  tasarımı gibidir. Hazırlanan el kitabı aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

  • El kitabı ana ve alt başlıklar hâlinde hazırlanmalı
  • Dil, sade, açık, net olmalı
  • Ekip metinleri anlayabilmeli

El kitabı aynı zamanda planı tanıtan bir başvuru kaynağıdır. El kitabını  proje yürütücüsü veya yöneticisi, proje ekibi ile birlikte hazırlar. El kitabının  faydalarını sıralayalım.

  • Zaman ve emek kaybını önler
  • Kurum ile ilgili bilgi verir
  • Detaylı görev tanımlarını içerir  İşe yeni başlayan çalışanların planlamaya alışma sürelerini kısaltır.

Karar verme süreçlerinde süreklilik ve tutarlılık sağlar  Kurum için olumlu bir yön belirler  Kurumun ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verdiğini ortaya koyar  Çatışma ve olası yanlış anlaşılmaları önler