2.1.6.Çalışma Yönergesi

Planın anayasası diyeceğimiz çalışma ilkelerini ortaya koyan bir yönerge  hazırlanır. Bu yönerge planın disiplin içinde tamamlanacağının bir taahhüdü  sayılır. Yönerge, yerel yönetimin böyle bir ihtiyacı kabul ettiğini,  harekete geçtiğini ve tamamlayacağını gösterir.  Stratejik plan yönergesini, plan yürütücüsü hazırlar. Üst yöneticinin  onayıyla yürürlüğe koyar. Böylece plana somut bir adım atılmış olur.  Çalışma yönergesi, plancılar için çalışma düzeni veya sistemi hazırlar.