2.1.5.Plan Yöneticisi Atama

Yerel yönetim üst yöneticisi (Vali, Belediye Başkanı) stratejik planı bütün  süreçleri ile yönetecek bir lider atar, görevlendirir. Lider plan süreçlerini önceden  görür, hazırlıklara başlar. Öncelik sırasına göre aşağıdaki işleri yapar.

  • Yol haritası hazırlamak
  • Yazışmaları yönetmek
  • Plan yapım ve katılım protokolü hazırlamak
  • Çalışma yönergesi hazırlamak
  • El kitabı hazırlamak
  • Sunum hazırlamak
  • Süreçleri yönetmek

Yönetici, yürütücü, koordinatör, ekip sorumlusu gibi isimlerle anılan kişinin  yaptığı eylemler liderlik gerektirir. Bu nedenle plan yöneticisi lider  özellikleri taşımalıdır.  Genel olarak kurumun içinde üst düzey sorumluluğu olan, yönetim tecrübesine  sahip bir yönetici tercih edilmelidir. Yöneticinin etki, yetki, birikimi  plan yürütümünde rol oynar.