2.1.2. Stratejik Plan Sorgusu

Stratejik plan yapımına “plan sorgusu” ile başlanır. Plan sorgulama işi  ihtiyaç analizi yapma işidir. Gerçi, yerel yönetimlerde stratejik planlar mevzuat  gereği ihtiyaç analizine gerek kalmadan yapılıyor olsa da, sorgulama,  plana bilinçli başlamayı sağlar.  Plan yapılırken gerek önceki yapılan planların performansını görmek,  gerekse yeni yapılacak planların ihtiyaç analizini yapabilmek için sorgulama  yapılmalıdır. Sorgulama ayrıntılı çıkarılan tablolarla verilen cevaplarla  ortaya çıkar. Plan sorgusuna “röntgen çekme” olarak da bakabiliriz. Hem  plan yapan kurum, hem de alan açısından bakılarak ayrıntılı sorgulama kararlılık  göstergesi anlamına gelir. Plan yapımına karar vericilerin işini kolaylaştırır.  Stratejik gelişim Planı sorgusunu üç açıdan ele almalıyız:

  1. . Stratejik plan yapım niyeti ve kararı yönünden plan  ihtiyacına bakılır. Burada sorular sorarak plana olan ihtiyaç ve irade ortaya  çıkarılır. 
  2. Kurumsal yönden. Yerel stratejik planı yapan bir kurumun kurumsal  kapasitesine bakılır. Kurumun yaptıkları, yapacakları, birikimi, başaracaklarını  sorgulamak anlamına gelir.
  3. Planlama yönünden. Stratejik plan önceden yapılmış olsa da, yenide  yapılıyor olsa planı analiz etmeye yönelik anahtar sorular sorularak alınan  cevaplar ile sorgulama tamamlanır.  Stratejik plan soruları yerel yönetimin planlama ihtiyacını ortaya çıkarmak  açısından yetmeyebilir. Soruların yeterli gelmemesi hâlinde destekleyici