Mevzuat - Yasal Dayanak

Yerel yönetimler kanunla sayılı görev ve yetkileri kullanırlar. Kararlarını
seçilmiş organlar eliyle alırlar. Kanunla verilen stratejik plan hazırlama görevini,
yetkili organlar yerine getirir. Hem kanun gücü, hem de siyasi irade
kararı, yapılan stratejik plan güçlü kılacağı ortadadır.


Yerel yönetimlerin yaptıkları planlar üç gruba ayrılır:
Mekânsal, fiziki ve sözel planların her üçü de yerel yönetime verilen yasal
görevler çerçevesinde yapılır. Daha doğrusu yerel yönetimlerin yaptıkları
planlar, kanun-tüzük ve yönetmeliklere dayanır.
Yerel yönetimler yaptıkları planları her birinin farklı teknik ve yöntemlere
göre yapmaktadır. Yani, yapılış, onaylama, uygulama süreçleri de

Yerel yönetimlerin planlarına dayanak olan mevzuat anahtarı tabloda
verilmektedir.