Eylem Planı Taramaları

3.1.4.9.Eylem Planı Taramaları

Eylem planı stratejik planların eyleme dökülen yanıdır. Plana eş olarak 
hazırlanır. Plan uygulamaları gösterir. Ana planın parçası kabul edilir. Bazı 
planlar ayrıca hazırlanmaz, plan içinde yer alır.

Eylem planları stratejik planların yanında, ile adı eylem planı olan 
strateji belgelerinde yer alır. Yerelde uygulanan veya yereli ilgilendiren 
bütün eylem planları taranır. Yereli bağlayan düzenlemeler çıkarılarak 
dosyalanır.

Üst planların bağlayıcılığı gereği bunlara uyulmaya çalışılır. Eylem planından 
alınan veri-bilgi notları planın ilgili bölümlerine referans olarak kullanılır. 
Planı yönlendiren metinler arasında yer alır. 
Eylem planlarında sırayla; proje, yatırım, faaliyet, etkinlik gibi başlıklar 
bulunur. Bunlar ayrı ayrı ayıklanarak plan hedef, strateji ve eylemlerinin 
oluşumunda kullanılır.

Eylem planı stratejik planın son sözüdür. Planın uygulama adımlarıdır. 
Eylemlerin gerçekleşme yüzdelerinin tespiti eylem planının başarısının ölçüsüdür. 
Yeni plan ve eylem planı yapılırken yerelin diğer eylem planlarının ölçümü, 
ilerde yapılacak hataları önler. Eylem planı taramaları, plan ve performans 
taramaları gibi plan disiplini içinde kalarak derlenmeli, işlenmelidir.