Performans Taramaları

3.1.4.8.Performans Taramaları

Performans planı veya programı stratejik planların uygulama (eylem) 
adımlarıdır. Performans göstergeleri plan içinde yer alırken performans 
planları ayrı hazırlanır. Performans planları tıpkı plan gibi gelecek tasarımları 
(öngörüleri) ile birlikte hazırlanır. Bu yüzden performans programlarına 
ayrı plan diyenler vardır. Performans programları yıllık hazırlanır. 
Performans programın kendi içinde ölçümü, izlemesi, değerlendirmesi 
ve geri dönüşü adımları çalışır. Yıl veya dönem sonunda uygulamalar ölçülerek 
rakamlara dönüşür. Rakamlardan da başarılar gözlenir. Her yıl performans 
ölçüleri beş yıl sonunda planın başarısını ortaya koyar.

Yerel yönetim stratejik plan yaparken performans programları incelenir. 
Performans uygulamaları yalnızca stratejik planla olmaz. Yerel kurumların 
kendi performans programları varsa onların sonuçları da yerel planda değerlendirilir. 
Ayrıca üst plan uygulamaları, strateji belge uygulamaları, eylem planları 
uygulamaları performans sahasına girer. Yerelde uygulanan bütün performans 
programları derlenir, taranır, ortak hâle getirilir. Bütün olarak bakılarak 
değerlendirmeler yapılır.

Performans uygulamaları bize geri döngü sonucu, planın vizyon, misyon, 
amaç, hedef, strateji gibi kararlarının tutarlılığı hakkında ipucu verir. 
Mesela yıl performansı düşük bir icraatın strateji veya hedefi gözden geçirilmelidir. 
Yeni plan yapılırken de performans uygulamaları önümüze ışık 
tutar. Onlardan yararlanırız.