Strateji toplantıları

3.1.7.10. Strateji Oluşturma Toplantıları

Genel arama ve alan toplantılarında netleşen çözümler üzerinden 
straqteji oluşturma toplantıları yapılır. Elde edilen sonuçlar atölye çalışmalarında 
ele alınarak üzerinde çalışılır ve netleşir.

Strateji toplantıları akil adamlar, danışmanlar ve atölye toplantıları şeklinde 
ayrılır. Nihayi karar akil adamlar toplantısında verilir. 
Akil Adamlar Toplantısı. Akil adam toplantıları karar verme toplantılarıdır. 
Önceden belirlenen akil adamların bir araya geldiği gündemli 
toplantılar yapılır. Stratejik plan kapsamında bütün üretimler, başka 
toplantılarda ortaya çıkan sonuçlar, akil adamlar toplantısında gözden 
geçirilir, tartışılarak netleştirilir.

Danışmanlar Toplantısı. Stratejik planlamanın yapılması sırasında danışmanlar 
toplantısı devreye girer. Danışmanlar alanlarda uzman ve 
tecrübeli kişiler ile akademisyenlerden oluşur. Bunlar bir araya gelerek 
plan tasarımı kapsamındaki konularda görüş ve fikir verirler. Hem 
de kendileri raporlar hazırlayarak planın yapımına katkıda bulunurlar. 
Danışmanlar toplantılarında ortaya çıkan üretimler planın ilgili bölümlerinde 
kullanılır.

Strateji belirleme toplantıları, strateji oluşturma yöntemleri kullanılarak 
yapılır. Strateji oluşturma toplantılarına plan yapanlar, uzmanlar, danışmanlar 
akil adamlar katılır.

Toplantılarda elde edilen veriler atölyede üzerinde çalışılarak ham hale, 
oradan da işlenerek son hale getirilir. Strateji oluştururken atölyede yoğun, 
yorucu, analiz edici çalışmalar yapılır.

Plan yönetim, çalışma grupları ihtiyaç duydukları her konuda, zamanda, 
yerde toplantı yaparlar. Stratejik planın bir bakıma toplantılar üzerinden 
yürüdüğünü ve şekillendiğini unutmayalım.