Senaryolar

4.2.17.SENARYOLAR

Stratejik plan gelişmeyi hedeflediğine göre, yalnızca tek gelişme yolu 
mu var? Plan yalnızca bir yol mu tercih etmektedir? Elbette gelişmenin 
tek alternatifi olamaz. Gelişme alternatiflerine gelişim senaryoları denmektedir. 
Gelişim senaryoları teknik bir çalışmadır. İki koldan yürüyerek senaryolar 
oluşturulur.

1. Üst planların senaryo çalışmaları 
Üst planların geliştirdiği senaryolar silsile yoluyla analiz edilerek yerele 
uygulanmaya çalışılır. Yerelin gerçeklerine uygun senaryolar yazılır. Daha 
önceki planda senaryo geliştirilmişse ondan yararlanılır. 
2. Gelişim sorgulaması anketi 
Gelişim sorgulaması anketi ile, delfi yöntemiyle akil adamlara yerele 
uygun önceden hazırlanan alternatif senaryolar sorulur. Tercih edilen senaryolar 
puanlanarak öncelikli olarak sıralanır. Her iki senaryo çalışması 
ile birleştirilir. Netleşen senaryolar planlamada kullanılır. Senaryolar analiz 
edilerek yerele oturup oturmadığı ortaya çıkarılır.