Gelişim Stratejileri

4.2.16.GELIŞIM STRATEJILERI

Gelişim öncelikleri ile gelişim stratejilerini birlikte düşünmek ve çalışmak 
gerekir. Daha doğrusu gelişim stratejileri gelişim önceliklerinden çıkarılır. 
Gelişim önceliklerini eyleme dönüştüren cümle onun ‘’gelişim stratejisi‘’ 
olur.

Nasıl sorunların çözülmesi için ‘’çözüm‘’ geliştiriliyorsa, gelişim önceliklerinin 
uygulanmaya geçmesi içinde stratejiler geliştirilmelidir. 
Gelişim stratejileri alanında oluşturulan diğer stratejilere “ana strateji” 
veya ‘’kılavuz strateji‘’ görevi yapar. Gelişim stratejileri ile alan stratejileri 
çapraz sorgu yapılarak sağlaması yapılır. Bir yönüyle stratejilerin doğruluğu 
test edilir.

YEREL YÖNETİM KAPASİTESİ 
• Yerel yönetimlerin kurumsallaşmasını sağlamak 
• Kaynak yaratma ve rasyonel kullanmak 
• Yerel yönetim iş ve güç birliği oluşturmak 
KENTSEL YÖNETİM KAPASİTESİ 
• Kent vizyonu 
• Yaşam kalitesini geliştirme 
• İnsan odaklı hizmet 
yönetimi 
• Sosyal hizmet süreçleri 
• Yasaklanabilir kent 
• STK / Yönetişim 
• Gelecek yöntemli yönetim 
• Yaşam kalitesini yükseltmek 
• Ekolojik dengeleri korumak 
• Yerel kaynaklarda sürdürülebilir. 
• Yenilenebilir, etkim, verimli enerji kullanımı 
• Temiz yaşanır çevre (insan-toplum-çevre dengesi) 
• Geri dönüşümlü atık yöntemi 
• Kente özgü planlama 
• Yönetişimin yaygınlaştırılması 
• Sorun 
• Yöreye uygun yapı tarzının olmayışı 
• Tekdüze, kişiliktik, estetiksiz binaların yapılması