Gelişim Öncelikleri

4.2.15 GELIŞIM ÖNCELIKLERI

Yerel alan gelişmek ister. Yerel alandaki toplumun istek ve beklentileri 
yönetimin yereli geliştirmesi isteğine dayanır. Gelişimin de mevzuata giren 
stratejik plan eliyle sağlanması gerekir. Stratejik plan uygulaması içinde 
stratejik yönetim zorunludur. Demek ki gelişmek için önce stratejik yönetim 
ve planlamaya dayalı sistem kurmak gerekir. 
Stratejik plana yön veren yol levhalarının arasında durumu yoklayan

yani ‘’yerelde neler oluyor? ‘’ sorusu ile ortaya eğilimler çıkar. İlaveten ‘’Yerel 
nereye gidiyor?‘’. “Gelişirken neler önceliklerimiz oluyor? Sorularının 
karşılığı bize gelişim önceliklerini vermektedir. 
Gelişim öncelikleri dört şekilde tespit edilir.

1-Arama toplantılarında yapılan tespitler 
Yukarıdaki sorular arama konferanslarında sorularak gelişim öncelikleri 
yakalanmaya çalışılır. Verilen cevaplar bir araya getirilir, ayıklanır, toplulaştırılır. 
Yeniden tartışmaya açılır, liste netleştirilir. 
2- Anketler usulüyle yapılan tespitler 
Anketlerde de ucu kapalı veya ucu açık sorular sorularak yerelin gelişmesi 
sırasında hangi önceliklerin yer alması gerektiği sorulur. Anketler derlenerek 
verilen cevaplar listelenir, ayıklanır. Çıkan veriler eğilimler olarak 
belirlenir. Gelişim öncelikleri anketleri burada da uygulanır. 
3. Sorun-çözümden çıkarılan eğilimler 
Gelişim eğilimleri aslında sorunu, sorunlar için de eğilimleri tespit edebilir. 
Sorunların benzer olanları bir araya getirilerek kümelemek eğilim kabul 
edilir. Sorunların içinde eğilimler yakalanarak yeniden listelenir. 
4. Alanların eğilimleri 
Alanlar üzerinde inceleme-araştırma yapılır. Alan eğilimleri bir araya getirilir, 
harmanlanır, ayıklanır. 
Dört usulle belirlenen eğilimler atölye çalışmalarında bir araya getirilerek 
harmanlanır, ayıklanır, yeniden düzenlenir, nihai şekli verilir. Bu çalışmalar 
aşama konferansında ve atölye çalışmalarında yapılarak sonuçlanır. 
Bu şekilde hem yerel geneli, hemde alanların eğilimleri listesi oluşturulur.