Eğilimler

4.2.14.EĞILIMLER (NE OLUYOR?) 
Yerel yönetim yerel alan bir yandan sorunlarla uğraşırken öte yandan 
zaman akışı içinde eğilimlerde süreç yaşar. Daha çok gelişme yönündeki 
eğilimlerin tam karşılığı “yerelde neler oluyor” sorusuna verilen cevaptır. 
Eğilimleri iki şekilde tespit ederiz.

1. Fiziki Ve Somut Gelişmeler 
Eğilimler yerel alanda gözle görülen gelişmeler yanında rakamlara dayalı 
ilerlemeler de gözlenir. Daha çok coğrafyada, mekânlarda alt ve üst yapılar 
şeklinde gelişmelerdir. Bunları gerçekleştiren birimlerden veri-bilgiler 
alınarak rakamlar ile ölçülebilir. 
2. Araştırma, Veri-Bilgiye Dayanan Somut Olmayan Gelişmeler 
Daha çok ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal, bireysel alanda görülen 
gelişmelerdir. İnceleme-araştırma ile ortaya konan tablolar ile durum 
anlaşılır. Bu alan yoruma tabi olduğundan gelişmeye ileri-geri gözle bakılabilir. 
Eğilimleri, yoklamaya yönelik anket soruları ile elde edilir. Gelişim anketi, 
yöre anketi, delfi anketi, kurum görüşü anketinde eğilim soruları sorulur. 
Ucu kapalı sorulara verilen cevaplar eğilimi yansıtır. Anketler analiz edilerek 
bilgilere dönüştürülür. 
Eğilimler diğer bir yol olan arama konferansları da belirlenir.

  • Yerelde neler oluyor?
  • Yerelde ne var, ne yok?
  • Yerelde ne iyi, ne kötü gidiyor?

Soruları sorularak eğilimler yakalanır. Tespit edilen kelime veya cümle 
atölye çalışması sonucu tablolaştırılır, elenir, düzenlenir. Yeniden tartışmaya 
açılır. Netleşen sonuçlar eğilimler olarak yazılır. 
Eğilimleri yerel, genel ve alanlar olarak ayrı ayrı tespit etmek gerekir. 
Alanlarda belirlenen eğilimler bir araya getirilerek içerisindeki genel olanlar 
toparlanır. Önceki belirlenen genel eğilimler ile harmanlanır. Nihai eğilimler 
ortaya konur.